Beneficjent „MEBLE MARZENIE” WĘGŁOWSKI I STRYJAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pn.

„Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności MEBLE MARZENIE poprzez działania innowacyjne w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań, prac B+R i udoskonalania dotychczasowej oferty oraz nowych narzędzi informatycznych w sferze zarządzania”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.5.2.

 

Cele i planowane efekty projektu: 

 Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności firmy MEBLE MARZENIE poprzez wdrożenie najnowocześniejszych technologii w zakresie produkcji produktów meblarskich i narzut, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań ICT wspomagających automatyzację kontroli jakości i kompletności w procesie produkcji i wysyłki narzut i łóżek kontynentalnych, dywersyfikacja oferty produktowej. W wyniku zaplanowanych działań Wnioskodawca będzie mógł zaoferować na rynku nowości – udoskonalone łóżka kontynentalne NEW.TECH.BED oraz nowy produkt w postaci narzuty pikowanej.

Wartość projektu : 3 381 128,60 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 980 984,52 PLN

 

Projekt realizowany w okresie 15.01.2016 – 28.06.2018